Sponsorer og samarbejdspartnere

Beredskabsforbundet er afhængig af støtte fra sponsorer, og vores arbejde er i stor udstrækning finansieret af velvillige sponsorer og partnere, der har valgt at støtte en samfundsmæssig god sag.

Beredskabsforbundet gennemfører i samarbejde med sine samarbejdspartnere forskellige projekter og aktiviteter, der afspejler Beredskabsforbundets kerneaktiviteter, dvs. at styrke og forene det frivillige redningsberedskab i Danmark, at skabe øget sikkerhed i samfundet og hjemmet og at intensivere uddannelsen af befolkningen i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og hjertestart. Samtidig er det målet at styrke Beredskabsforbundets humanitære opgaver i udlandet og herhjemme gennem sponsorarbejde.

Sponsorpolitik

Beredskabsforbundet er opmærksom på, at samarbejder med sponsorer og partnere kræver klarhed om egne mål og værdier.

Derfor har Beredskabsforbundet udviklet en sponsorpolitik, der skitserer retningslinierne for samarbejde med virksomheder og organisationer. Som udgangspunkt skal virksomhedens eller organisationens værdigrundlag matche Beredskabsforbundets værdier. Derudover er det vigtigt, at samarbejdspartneren og Beredskabsforbundets etik stemmer overens. Når de etiske kriterier er opfyldt, går Beredskabsforbundet ind i et samarbejde baseret på gensidig tillid, respekt og forståelse.

Beredskabsforbundet har gode erfaringer med at samarbejde med virksomheder og organisationer. Et godt og konstruktivt samarbejde forudsætter åbenhed og en konstruktiv dialog. Det kræver, at begge parter er villige til at lytte og er lydhøre over for hinandens idéer. Derudover har Beredskabsforbundet og en given sponsor mulighed for lære og drage nytte af hinandens kompetencer og erfaring.
Bliv sponsor!

Engagement og samfundsmæssigt ansvar er kommet på dagsordenen i det danske erhvervsliv. Det er en udvikling, som Beredskabsforbundet ser meget positivt på, og som lover godt for fremtiden. Gennem et sponsorat med Beredskabsforbundet har din virksomhed eller organisation mulighed for at udvikle sit samfundsmæssige ansvar, image og renommé.

I Beredskabsforbundet har vi gode erfaringer med at samarbejde med sponsorer om udvikling af projekter. Ønsker Du at bidrage med et sponsorat og dermed tage et samfundsmæssigt ansvar, der er med til at skabe tryghed i samfundet og befolkningen og blandt dine nærmeste, eller har du i første omgang behov for mere information, kan du kontakte os på:

Telefon: 35 24 00 00
E-mail: bf-removethis@removethis too-beredskab.dk


Beredskab.dk benytter sig af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere! Luk